Náhled titulní strany

tel. ČR: 480 023 408-9, 775 598 604
tel. SR: 0452 028 925
mail: objednavky@in.cz
adresa: Vydavatelství IN s.r.o.
Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N.
Facebook Instagram IN!Shop
Časopis IN! dívčí svět se představuje.

Co je IN!?

IN! je časopis (nejen) pro věřící děvčata přibližně ve věku od 12 let

O čem IN! píše?

Zajímaví lidé * hudba * odpovědi na otázky * víra v životě * vztahy * výtvarné nápady * móda

Život s IN!

IN! vede k pozitivnímu životnímu stylu založenému na křesťanských hodnotách

10 otázek o IN!

Nejčastější otázky a odpovědi o tom, jak můžete objednat nebo podpořit časopis IN!
Časopis IN! nabízí křesťanské životní postoje.
1
Komu je IN! určen?
Časopis IN! dívčí svět píše pro děvčata od 12 let. Provází čtenářky obdobím dospívání a snaží se je vést k naplněnému a aktivnímu životu.
4
Může IN! číst nevěřící?
Samozřejmě. V IN! najdou čtenářky pestrou škálu témat, která zaujmou i děvčata bez vyznání. Číst ho tedy může každá dívka – věřící, hledající i nevěřící.
2
O čem IN! píše?
Časopis IN! přináší rozhovory se zajímavými lidmi, kteří mohou být pro čtenářky inspirací. Píše o kamarádství, módě, vztazích, škole, knihách, hudbě, sociálních sítích, kultuře, sportu, víře…
5
Kdo IN! tvoří?
Redakce je složená z mladých redaktorek a zkušené šefredaktorky a spolupracuje s kněžími, psychology a učiteli. Svá svědectví a nápady na články zasílají i samy čtenářky.
3
Jak píše IN! o víře?
Katolickou víru IN! nevnucuje, ale vhodným způsobem nabízí. O tématech spojených s vírou a náboženstvím píše formou, která je čtenářkám srozumitelná.
6
Čím je IN! neobyčejný?
IN! pořádá setkání čtenářek s redakcí a zajímavými hosty. Na webu nabízí možnost diskutovat, psát nápady do redakce nebo žádat o radu. Čtenářky se podílí i na tvorbě fotorománů.
Časopis IN! předkládá pozitivní kulturní hodnoty.
Osobní rozvoj
Píše o mezilidských vztazích a vede čtenářky k práci na rozvoji své osobnosti.
Poradna
IN! bere vážně trápení čtenářek, které se mu svěřují, a zprostředkovává odpovědi odborníků.
Duchovní růst
Věnuje se duchovním tématům – životu z víry a ve společenství nebo osobnímu poznání a rozlišování.
IN! tvoříme společně
Čtenářky se zapojují do focení fotorománů,
píší svá svědectví nebo příběhy.
Ohlasy čtenářek a jejich rodičů

Milá redakce, chci vám tímto poděkovat za vaši práci, kterou děláte, a tím i pomáháte našim dětem být in v dnešním světě. Váš časopis jsme měli postupně předplacený pro obě naše dcery podle toho, v jakém věku se nacházely. Moc vám děkuji, že jste byli věrným společníkem a dobrým kompasem na cestě k poznávání Boha. Když jsem měla volnou chvilku, tak jsem se do časopisu také ráda začetla.

Michaela O.

Chtěla bych Vám moc poděkovat za Váš časopis, ve kterém vždy najdu něco zajímavého, něco zábavného, něco povzbuzujícího a něco inspirativního. Také bych chtěla za sebe i za svoji kamarádku, kterou jsem vzala s sebou, poděkovat za suprové setkání nejen čtenářek IN! ale i dalších zajímavých lidí. Moc se mi tam líbilo. Mám vás moc ráda a věřím že takhle bezvadně budete pokračovat i dál.

Markéta

Mnohokrát děkujeme, že jste byli naší dceři kvalitním, hodnotově pevným průvodcem jejím dospívání. Moc si toho vážíme a váš časopis jsme brali jako vynikající investici do rozvoje její osobnosti a orientace v dnešním světě.

Manželé H.

IN! je opravdu ten nejlepší časopis pro mladé dívky vyrůstající ve víře. Jsem moc ráda, že jsem ho mohla odebírat (a vlastně s ním i vyrůstat) a díky za vaši skvělou práci! Přeji hodně nadšení do práce a spoustu skvělých čtenářek.

Tereza

Tímto bych chtěla poslat pozdrav celé redakci časopisu a všem, kdo se na jeho tvorbě podílí! Jste skvělí. IN! je naprosto úžasný časopis, vždycky v něm najdu něco opravdu zajímavého, co mě zaujme a donutí mě i častokrát zamyslet se a zastavit. Prostě čtení IN! je pro mě taková odměna.

Klára

Ráda bych Vám poděkovala za sobotní setkání čtenářek časopisu IN!. Dcera Karolína se vrátila nadšená, plná dojmů a s kontakty na nové kamarádky. Moc se jí líbily úkoly i přátelská atmosféra během celého setkání. Děkujeme také vedoucí modré skupiny za báječné vedení a zajímavý výklad o pamětihodnostech, okolo kterých holky procházely.

Jana D.

Časopis IN! je součástí české i světové církve.
Dopis redakce papeži Benediktu XVI.

Svatý otče,

ve svých promluvách vyzýváte k pastoraci mládeže moderními sdělovacími prostředky. S radostí Vám proto představujeme časopis IN!, který vznikla jako alternativa k světským dívčím časopisům.
IN! píše z křesťanského úhlu pohledu o všem, co děvčata zajímá: od vztahů, přes otázky víry, až po kulturu. Jeho název IN! Vymysleli mladí, kteří tím chtěli dát najevo, že být v současném světě křesťankou je moderní - „in“. Redakce časopisu spolupracuje s řadou kněží a laiků v rámci jejich odbornosti: s psychology, hudebníky, lékaři, pracovníky s mládeží. Čtenářky časopisu IN! Důvěřují a oceňují jeho jasná stanoviska v otázkách morálky. Je pro nás velkou radostí, že působení časopisu IN! Oceňují a podporují také naši biskupové.

S ústou a s díky za Vaše poselství ze Staré Boleslavi, které nás bude posilovat v další práci.

Helena Filcíková, P. Jan Balík, Štěpán Pospíšil za všechny tvůrce časopisu IN!

Dopis byl papeži předán při příležitosti jeho návštěvy v Čechách v září 2009.
Odpověď Svatého otce Benedikta XVI.

Milá paní,

zdvořilým dopisem z 28. září jste spolu s důstojným otcem Balíkem, Štěpánem Pospíšilem a redakcí časopisu poslali Svatému otci na znamení úcty a vděčnosti několik výtisků časopisu IN!
Svatý otec Vám děkuje za milou pozornost a za lásku, která vás k tomu skutku vedla, a vyjadřuje své ocenění vašeho úsilí ve formaci dívek. Spolu s tím vám vyprošuje mateřskou ochranu Svaté Matky Boží a ochotně vám posílá Apoštolské požehnání rozšířené na všechny, kteří jsou s vámi spojeni touto myšlenkou a na vám drahé osoby.

S pozdravy hluboké úcty
Mons. Peter. B. Wells – přísedící

Doporučení otce arcibiskupa Jana Graubnera

Časopis IN! je vyzrálý a léty osvědčený, přesto je stále mladý, dobrý přítel a průvodce dospívajících dívek.

Je plný života a radosti, ale nepřehlíží realitu, a především pomáhá mladým dívkám se orientovat a formovat pro úspěšnou životní dráhu. Děkuji všem, kteří časopis tvoří, šíří či podporují.

+ Jan Graubner, arcibiskup pražský

Setkání čtenářek

Časopis IN! každý rok organizuje Setkání čtenářek časopisu IN! dívčí svět. Pro naše čtenářky připravujeme zábavný a poučný program s inspirativními hosty a mnoha tvůrčími dílnami. Rozzářené a spokojené čtenářky jsou nám tou největší odměnou! :)

Kde se s námi můžete setkat?

Na Velehradě při příležitosti Dnů lidí dobré vůle, na Charismatické konferenci v Brně, ale také u společných aktivit, kdy se sice nevidíme, ale společně vytváříme něco dobrého či zajímavého, např. neuvěřitelné množství upletených čtverců pro Afriku nebo neobyčejné fotografie z prázdnin.

10 otázek o časopisu
Jak funguje objednávání a placení časopisu IN!?
Časopis IN! si lze bezplatně objednat prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře. Náklady na tvorbu časopisu za čtenářky hradí Nadační fond časopisu IN!, který získává finanční prostředky od drobných dárců, především z řad rodičů současných i bývalých čtenářek. Pokud máte zájem finančně přispět, informace naleznete na stránkách Nadačního fondu.
Proč je časopis IN! pro čtenářky bezplatný?
Chceme, aby byl časopis IN! dívčí svět dostupný pro všechny dospívající dívky,
které o něj projeví zájem. Již od roku 2005 časopis provází věřící dívky na jejich cestě dospíváním a považujeme za důležité těmto děvčatům předávat aktuální témata
ve světle víry a křesťanské morálky. Od ledna 2022 jsme se rozhodli přistoupit k této změně a financovat časopis prostřednictvím Nadačního fondu z příspěvků dárců,
aby byl dostupný pro všechny bez ohledu na jejich finanční možnosti.
Kde si mohu IN! objednat?
Časopis je rozesílaný bezplatně všem, kdo o něj požádají prostřednictvím
našeho objednávkového formuláře.
Jak mohu podpořit vydávání časopisu IN!?
Časopis IN! můžete podpořit modlitbou, jeho doporučením někomu,
komu by se mohl líbit, nebo finančním darem Nadačnímu fondu.
Dar je možné zaslat na účet 2200295025/2010 (FIO banka).
Další informace naleznete na stránkách Nadačního fondu.
Jakou částkou mohu přispět?
Výše příspěvku je zcela dobrovolná a děkujeme Vám za jakýkoliv dar,
ať už jednorázový nebo pravidelný. Pomůže i malá částka posílaná měsíčně
přes trvalý příkaz. Například příspěvkem 90 korun měsíčně, což jsou reálné náklady na tvorbu jednoho čísla časopisu a distribuci, podpoříte jednu dívku, která může časopis odebírat.
Mohu dostat potvrzení o daru?
Samozřejmě. Nejjednodušší způsob, jak získat potvrzení o daru,
je vyplnit tento formulář na stánkách Nadačního fondu časopisu IN!, na základě kterého Vám bude vygenerován variabilní symbol pro Vaši platbu, aby byla platba spárovaná s Vašimi údaji a Nadační fond časopisu IN! mohl vystavit potvrzení o daru. Ohledně darů se můžete obracet na e-mail dary@nadacnifondin.cz.
Máte nějaké sponzory?
Nadační fond časopisu IN! je financovaný z příspěvků drobných dárců. Těmito dárci jsou především rodiče současných i bývalých čtenářek, farnosti, kněží a další lidé, kteří považují za důležité vydávat v dnešní době časopis, který by dospívajícím dívkám předával aktuální témata v souladu s katolickou naukou.
Mohu si objednat časopis ze Slovenska?
Ano, časopis IN! je distribuován na Slovensko. I pro čtenářky ze Slovenska
je časopis IN! zasílán bezplatně a je hrazen Nadačním fondem. Pokud chcete přispět Nadačnímu fondu časopisu IN! ze Slovenska, je tak možné učinit přes účet CZ3820100000002200295025 (FIO banka).
Náklady na tvorbu jednoho časopisu s distribucí na Slovensko jsou 3,50 €.
Jsme organizace (farnost, firma, škola…) a chceme podpořit
a objednat si časopis, ale potřebujeme fakturu. Co s tím?
Zavolejte si do Vydavatelství IN! na telefonní číslo 775 598 604 nebo 480 023 408, nebo napište e-mail na adresu objednavky@in.cz, kde vám pomohou konkrétní situaci vyřešit.
Jak zrušit objednávku?
Pokud z jakéhokoliv důvodu již nechcete časopis IN! odebírat, oznamte prosím tuto skutečnost na e-mail objednavky@in.cz nebo na telefonní číslo 775 598 604 a 480 023 408 a časopis Vám nadále nebude zasílán.
Objednávka časopisu
Kontakt:
Obsah časopisu přizpůsobujeme věku čtenářek
Adresa:
Detail:
Kolik ks má přijít každý měsíc do schránky
Vydavatelství IN s.r.o.
Horní nám. 12
Jablonec nad Nisou
466 01
IČO: 272 65 170, DIČ: CZ 272 65 170
Tel. ČR: 480 023 408-9, 775 598 604
Tel. SR: 0452 028 925
E-mail: redakce@in.cz